Công ty TNHH Hoa & Lá (hoặc "Chúng tôi) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo rằng Thông tin Thành viên của bạn (như được quy định dưới đây) và các thông tin khác mà có thể dẫn đến việc nhận dạng ra bạn (gọi chung là “Thông tin Cá nhân”) đều được bảo vệ.

Chính sách bảo mật này giải thích những loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách thức sử dụng, tiết lộ, chuyển giao và bảo vệ thông tin đó.

Chính sách về Quyền Riêng tư này áp dụng đối với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà Công ty TNHH Hoa & Lá thu thập được thông qua website do Công ty TNHH Hoa & Lá vận hành. (neoproducts.vn) Chính sách này có thể thay đổi vào từng thời điểm bằng cách đăng phiên bản được cập nhật của Chính sách trên website hoặc gửi thư điện tử cho các thành viên trực tuyến của Công ty TNHH Hoa & Lá. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng website sẽ được xem là bạn đã đồng ý và chấp thuận với bất kỳ thay đổi nào

  • Mục đích và phạm vi thu thập

   Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của Chúng tôi bình thường mà không tiết lộ Thông tin Cá nhân của mình.

   Chúng tôi không thu thập, sử dụng, chuyển giao hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn mà không được sự đồng ý của bạn.

   Website này cho phép bạn đưa các ý kiến hoặc nhận xét của bạn lên mục đánh giá sản phẩm, blog, và các chức năng khác. Xin nhớ rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn tiết lộ đều trở thành thông tin công cộng và bạn nên thận trọng khi quyết định tiết lộ thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc các thông tin khác trong lần gửi đi. Chúng tôi không thể ngăn chặn việc sử dụng những thông tin đó theo cách thức mà có thể vi phạm Chính sách Bảo Mật này, luật pháp hoặc quyền riêng tư và sự an toàn của cá nhân bạn và không chịu trách nhiệm đối với các kết quả xảy ra từ việc đăng tải thông tin đó.

   Bạn có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

    • Phạm vi sử dụng thông tin

      Các thông tin thu thập thông qua website sẽ giúp chúng tôi:

      – Hỗ trợ Quý khách hàng khi mua sản phẩm.

      – Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng.

      – Cung cấp cho Quý khách khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

      – Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại cửa hàng và website

      Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

       • Thời gian lưu trữ thông tin

        Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Chúng tôi.

         • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

          Công ty TNHH Hoa & Lá

          Người đại diện: Nguyễn Thị Bình

          Địa chỉ: 79 Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

          Điện thoại: 0949 656 912

          Email: binh.nguyen@neoproducts.vn

          Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0316131471

          Do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 07/02/2020

           • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

            Hiện website chưa triển khai trang quản lý thông tin cá nhân của thành viên, vì thế việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân dựa vào yêu cầu của khách hàng bằng cách hình thức sau:

            - Gọi điện thoại đến Hotline: 0949 656 912, bằng nghiệp vụ chuyên môn xác định thông tin cá nhân và nhân viên Chúng tôi sẽ hỗ trợ chỉnh sửa thay người dùng.

            - Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ website neoproducts.vn , quản trị viên kiểm ta thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thông tin cho người dùng.

             • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

              Chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Chúng tôi trừ khi chúng tôi đề nghị rõ ràng và nhận được sự đồng ý của bạn. Bằng việc đồng ý với Chính sách Bảo Mật này, bạn đồng ý với việc sử dụng, chuyển giao và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn như sau

              Chia sẻ với các đối tác kinh doanh bên thứ ba

              Chúng tôi dựa vào các đối tác kinh doanh bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện một loạt các dịch vụ. Khi làm như vậy, Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để cùng thực hiện việc tiếp thị và quảng bá các sản phẩm, dịch vụ hoặc các sự kiện mà bạn quan tâm. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp cho các đối tác kinh doanh bên thứ ba các Thông tin Cá nhân mà họ cần để thực hiện các dịch vụ của họ và chúng tôi cũng yêu cầu các bên đó phải bảo vệ các Thông tin Cá nhân đó và không sử dụng các thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác.

              Tuy nhiên, nếu bạn không muốn chúng tôi cho phép các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện bằng cách thông báo cho Chúng tôi

              Tiết lộ cho bên thứ ba xử lý thông tin

              Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để giúp chúng tôi duy trì và vận hành Website này hoặc vì các lý do khác liên quan đến việc vận hành Website và hoạt động kinh doanh của Chúng tôi các nhà cung cấp dịch vụ có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích đó. Chúng tôi cung cấp Thông tin Cá nhân mà họ cần để cung cấp các dịch vụ này vì lợi ích của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải bảo vệ Thông tin cá nhân và không được sử dụng những thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

              Tiết lộ khác

              Chúng tôi có thể sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện các chỉ thị của bạn, và nếu phù hợp, (a) tuân thủ các yêu cầu theo quy định pháp luật, thực hiện các công việc quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và xác định các sản phẩm và dịch vụ mà có thể bạn quan tâm và giới thiệu với bạn các sản phẩm và dịch vụ đó (trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không thực hiện như vậy), (b) bảo hộ hoặc bảo vệ các quyền hoặc tài sản của khách hàng và người lao động của Chúng tôi, và (c) thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sự an toàn cho các khách hàng, Chúng tôi, hoặc công chúng.

              Hơn nữa, khi hoạt động kinh doanh của Chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể bán hoặc mua toàn bộ hoặc một phần tài sản doanh nghiệp của chúng tôi và trong các giao dịch như vậy, thông tin của khách hàng sẽ được chia sẻ hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba có liên quan và có thể coi đó là một trong những tài sản kinh doanh đã được chuyển giao. Bạn qua đây cho phép chúng tôi thực hiện chuyển giao thông tin của bạn theo các giao dịch như vậy.

              You have successfully subscribed!