2. Thời gian giao hàng

Các địa điểm thuộc khu vực phía nam: Trong vòng 48h

Các địa điểm thuộc khu vực phía Bắc: Trong vòng 72h

*Trong trường hợp phát sinh chậm trễ do quá trình vận chuyển, hoặc hàng không đủ số lượng hoặc chất lượng để giao đến khách hàng trong thời gian cam kết, chúng tôi sẽ thông báo đến khách hàng theo thông tin đã được cung cấp khi đặt hàng.

You have successfully subscribed!